CENNÍK PRÁC

Búracie práce

Vybúranie kúpeľne (jadra)

160,00 €

Demontáž priečok tehla

6,00 €/m2

Demontáž priečok železobetón 

17,00 €/m2

Osekanie obkladov

4,00 €/m2

Osekanie dlažby

5,00 €/m2

Odstránenie podláh (pvc, parkety, plávajúce podlahy)

1,50 €/m2

Odstránenie tapiet  

2,00 €/m2

Odstránenie starých náterov  

2,00 €/m2

Zasekávanie stien

1,00 €/m2

Demontáž zárubne (šrubovanej)   

4,00 €/ks

Vyrezanie zárubne (oceľovej) 

11,00 €/ks

Sáčkovanie sute 

4,00 €/hod

Odvoz sute (podľa množstva)

Dohodou

Murárske práce

Betónovanie základových pásov 

od 15,00 €/m3

Betonáže - deka-vence 

25,00/m3

Debnenie stien základových pásov(montáž) 

20,00 €/m2

Debnenie stien základových dosiek(demontáž) 

2,50 €/m2

Debnenie stropu    

8,00 €/m2

Armovanie deky, schodišťa

292,00/t

Vyliatie vrchnej betónovej deky

od 5,00 €/m2

Základový múr z debniacich tvárnic hr.30cm 

40,00 €/m2

Základový múr z debniacich tvárnic hr.40cm 

30,00 €/m2

Murovanie betónovými tvárnicami 50x25 a menej(ploty)

27,00 €/m2

Izolácia lepenka

3,50 €/m2

Nosné murivo 30cm  

30,00 €/m3

Nosné murivo 40cm

28,00 €/m3

Nosné murivo 45cm

27,00 €/m3

Murovanie priečky 5 - 7,5cm  

7,00 €/m2

Murovanie priečky 10 – 15cm  

11,00 €/m2

Kotvenie priečok 

0,50 €/ks

Vymurovanie klenby  

47,00 €/ks

Vymurovanie otvorov

10,00 €/ks

Vymurovanie sklobetón

3,00 €/ks

Osadenie oceľovej zárubne

27,00 €/ks

Osadenie keramických prekladov 

6,50 €/ks

Penetrácia stien

0,50 €/m2

Omietka hrubovrstvá (špric, jadrová omietka, štuk) 

7,50 €/m2

Omietka tenkovrstvá (lepidlo, sieťka, štuk) 

8,00 €/m2

Stierkovanie stropov 

4,50 €/m2

Sieťkovanie stropov 

4,00 €/m2

Špalety (okná, dvere) 

5,50 €/mb

Vyrovnávanie stien nad 2cm

6,50 €/m2

Aplikácia škrabanej omietky (stena) 

3,50 €/m2

Betónový poter do 5cm 

4,00 €/m2

Betónový poter nad 5cm 

7,00 €/m2

Vyrovnávanie betónových podláh  

4,00 €/m2

Zhutnené štrk. lôžko

8,00 €/m2

Montaž komina schiedel

30,00 €/bm

Osadenie plastových okien a dverí  

6,00 €/bm

Obkladačské práce

Vyrovnávanie stien pod obklad

4,50 €/m2

Pokládka obkladu 

13,00 €/m2

Pokládka dlažby

12,00 €/m2

Pokládka obkladačiek 15x15 a menej 

14,00 €/m2

Pokládka obkladačiek nad 20cm    

14,00 €/m2

Pokládka dlažby 20x20 a menej 

14,00 €/m2

Pokládka dlažby a obkladačiek nad 60cm  

17,00 €/m2

Mozaika keramika

20,00 €/m2

Mozaika sklo 

28,00 €/m2

Príplatok za diagonál  

1,00 €/m2

Montáž (lištely, bombáta, dekorov) 

2,50 €/mb

Montáž rohových lišt na obklad  

2,00 €/mb

Vyrezanie otvorov do obkladu, dlažby   

2,00 €/ks

Brúsenie obkladov 

6,50 €/mb

Škárovanie dvojfarebne 

3,00 €/m2

Lepenie zrkadla+ olištovanie

33,00 €/ks

Murované poličky

28,00 €/ks

Podmurovanie vane+ osadenie

35,00 €/ks

Osadenie wc  

19,00 €/ks

Osadenie geberit 

30,00 €/ks

Osadenie umývadla 

19,50 €/ks

Osadenie sprchovacieho kúta

40,00 €/ks

Silikonovanie

1,50 €/mb

Sadrokartonárske práce

Sadrokartónový strop rovný 

10,00 €/m2

Sadrokartónový strop stupňovitý 

13,00 €/m2

Sadrokartónové priečky   

15,00 €/m2

Sadrokartónové poličky 

15,00 €/ks

Montáž zárubne do sadrokartónu 

20,00 €/ks

Osadenie rohových líšt  

1,50 €/mb

Tmelenie akrylátovým tmelom

1,00 €/mb

Maliarske práce

Oškrabanie starej farby 

0,30 €/m2

Penetrácia 

0,50 €/m2

Maľovanie na bielo-2krát

1,00 €/m2

Maľovanie farebne-2krát

1,20 €/m2

Tretí a každý ďalší náter 

0,35 €/m2

Náter zárubne

8,50 €/ks

Náter alebo striekanie radiátora

13,50 €/ks

Montážne práce

Montáž plávajúcej podlahy

4,00 €/m2

Montáž líšt      

2,00 €/mb

Montáž obložkovej zárubne  

40,00 €/ks

Montáž parapetov   

4,00 €/mb

Montáž prechodových líšt  

3,00 €/mb

Montáž parapetov

6,00 €/mb

Montáž interiérových žalúzií   

5,00/ks

Zateplenie a omietky fasád

Zateplenie fasády- polystyrén, sieť, povrchová úprava 

12,00 €/m2

Výstupky okolo okien   

5,00 €/mb

Omietka- špric, jadrová omietka, štuk  

7,50 €/m2

Penetrácia povrchov 

0,50 €/m2

Lepenie okrasných líšt

2,50 €/mb

Osadenie rohových líšt

2,00 €/mb

Pokládka kameňa

Pieskovec- obklad (interiér, exteriér)

25,00 €/m2

Dlažba (interiér, exteriér)

25,00 €/m2

Andezit- obklad (interiér, exteriér) 

26,50 €/m2

Dlažba (interiér, exteriér) 

26,50 €/m2

Umelý kameň obklad   

15,00 €/m2

Obklad fasádny Vaspo

16,00 €/m2

Kamenný obklad

17,00 € do 40,00 €/m2

Zámková dlažba uloženie 

11,00 €/m2

Úprava povrchov pod zámkovú dlažbu

35,00 €/m3

Zarezanie oblúkov a šikmín  

3,30 €/mb

Pokládka zatrávňovakov 

10,00 €/m2

Pokládka dlažby do betónu(na miesto obrubníka) 

4,30 €/m2

Osadenie parkových obrubníkov  

4,00 €/m2

Osadenie cestných obrubníkov

5,30 €/m2

Osadenie odvodňovacích žľabov  

8,00 €/m2

Ostatné prace

Lepenie polystyrénové lišty strop 

3,00 €/mb

Lepenie okrasný polystyrén strop 

3,00 €/m2 

Zateplenie stropu polystyrén

5,00 €/m2

Parozábrana montáž

2,00 €/m2

Vyhotovenie debnení (vencov, prekladov)  

9,00 €/m2

Betónovanie ostatné  

11,00 €/m3

Stavba krbu 

dohodou

Montáž tepelných izolácií stropov 

3,00 €/m2

Nezamerateľné  práce

7,00 €/h

Osadenie stavebného púzdra (JAP)

60,00 €/ks

Upratovanie

0,95 €/m2

Vyhotovenie cenovej ponuky

od 30,00 €

Konzultácie zo zákazníkom v stavebninách

od 10,00 €/h

Doprava

1,00 €/km